Dikkat !

Giriş vizesi konusunda yürürlükte olan italyan yönetmeliklerine (Art 5C 1DPR 394/1999) göre; ulusal vize başvuruları daimi ikamet edilen yerden yapılmalıdır. Bu çerçevede, Türkiye’de turizm amaçlı ve süreli (short term) oturma iznine sahip şahısların uzun süreli ulusal vize başvurularının kabul edilemeyeceği vize başvurusu yapacaklara önemle duyurulur.

Vize başvurusu normal koşullarda başvuru işleminin tamamlanmasından sonraki 5 gün içinde sonuçlanır. (iDATA Kadıköy, Bursa ve Trabzon şubelerinden yapılan başvurular için 2 iş günü eklemek gerekmektedir.)

Türkiye dışındaki bazı ülke vatandaşları için vize işleminin sonuçlanma süresi yaklaşık 15 gündür.

Başkonsolosluğun iş yoğunluğunun arttığı dönemlerde, özellikle türk ve italyan bayram tatilleri öncesinde vize işlemi için gereken süre uzayabilir. Vize başvurusunun olabildiğince erken yapılması önerilir.

ÖNEMLİ KONULAR

Vize başvurularının İstanbul İtalyan Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilmesi işlemi, başvuru sahibinin sosyal, profesyonel ve ekonomik durumunun incelenmesi esasını temel alır. Bu amaçla, başvuru sahibinden şahsi evrak ve/veya ebeveynlerine bağımlıysa (bu durum, eğitim programlarına devam etmek amacıyla geçici olarak Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerin söz konusu olduğu hallerde geçerlidir) aile fertlerinin evrakı talep edilir.

İstanbul İtalyan Başkonsololosluğu’nun üçüncü ülkelerde ikamet eden şahısların ekonomik, ticari ve profesyonel profilleri hakkında değerlendirme yapmak için gereken yeterlik ve araçlara sahip olmadığı, üçüncü ülkelerden gelen özel nitelikteki evrakı değerlendirmeye alamayacağı ve yabancı kamu kurumları tarafından düzenlenen evrakı İtalyanca ya da İngilizce dillerine tercüme ettirilerek resmi olarak onaylanmadığı takdirde kabul edemeyeceği hatırlatılır.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, bazı kategoriler içine giren yabancı uyruklu şahısların vize başvurularının olumlu olarak değerlendirilmesi çok güç olmaktadır. Örnek olarak:

  • Turistik nedenler, iş ya da ticari ilişkiler sebebiyle geçici olarak Türkiye’de bulunan ve sabit olarak ikamet ettikleri ülkeye dönüş yapmamak için İstanbul’dan vize isteyen başvuru sahipleri;
  • Kısa bir süredir Türkiye’de ikamet eden ve burada sabit bir maddi ve profesyonel duruma sahip olduklarını gösteremeyen, onay işlemleri yapılmamış özel ya da resmi yabancı evrakla geldikleri ülkedeki şartlarının değerlendirilmesini arzu eden başvuru sahipleri;
  • Eğitim amaçlı olarak geçici bir süre için Türkiye’de bulunan, ebeveynleri başka ülkelerde ikamet eden ve bu aile fertleri adına onay işlemleri yapılmamış özel ya da resmi yabancı evrak ibraz eden yabancı uyruklu genç öğrenciler.