Şirketimizde Performans Yönetimi; çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ile performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecine ait yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.