Başkonsolosluk Bilgilendirme
 • Fotoğraf özellikleri için aşağıdaki şartların yer aldığı I.C.A.O. yönetmelikleri referans alınmaktadır:
 1. Fotoğraf altı aydan eski olmamalı, 35 x 40 mm ebatlarında, açık renkli ve düz renkli fon üzerine, net ve nötr, lekesiz, mükemmel aydınlık ve kontrast ayarlarına sahip olmalıdır. Işık yüze eşit ölçüde dağılmış olmalı ve üzerinde gölge, yansıma, kırmızı göz efekti bulunmamalıdır. Kaliteli fotoğraf kağıdına yüksek çözünürlükte basılmış olmalıdır.
 2. Fotoğraf ilk planda kişinin yüzünü ve omuzlarını göstermeli (yüz fotoğrafın %70–80’ini kaplamalı), doğal renkleri yansıtmalıdır. Gözler açık ve rahatlıkla görünebilir olmalı, saçlarla kapanmamalıdır. Tam karşıdan çekilmiş olmalı, yandan (portre stili) ya da eğik olmamalı, yüzün her iki yanını da açıkça göstermelidir;
 3. Fotoğraflanan kişi direkt olarak objektife bakmalı ve yüz hatları nötr bir ifade ile ağzı kapalı olarak net bir şekilde görülmelidir.
 4. Gözlük kullanılıyorsa, fotoğrafta gözlük üzerinde yansımalar olmadan, gözler açıkça görünecek şekilde olmalı ve gözlük camları renksiz olmalıdır. Kalın ve gözlerin bir kısmını kapatan çerçeveler kullanılmamalıdır.
 5. Başörtüsü kabul edilmektedir ancak yüz hatları çenenin alt ucundan tüm alın bölgesini ve yüzün her iki yanını kapsayacak şekilde açıkça görülebilir olmalıdır.
 • Aksi belirtilmediği müddetçe, istenen evrakın aslı ile birlikte bir fotokopisi ibraz edilmeli ve belgeler üç aydan eski olmamalıdır.
 • İstenen tüm belgeler kaşe ve imza kısımları da dahil olmak üzere okunaklı olmalı, kaşe ve imzalar üst üste gelmemelidir.
 • Ticaret Odalarının web sitelerinden alınan barkodlu faaliyet belgelerinin geçerlik süresi bir aydır.
 • Avrupa Birliği üye ülkeleri vatandaşlarının akrabaları (eş, 21 yaşına kadar ya da bakmakla yükümlü bulunulan çocuklar, ebeveyn ve bakmakla yükümlü bulunulan kayınpeder/kayınvalide) için ilgili web sayfasına bakınız.
 • Çift olarak ya da grup halinde yapılacak seyahatler için birlikte seyahat edilecek olan şahıslara ait vize fotokopilerinin ibraz edilmesi tavsiye edilir.
 • Başvuru sahibinin başvurusunu iDATA ofislerinden bizzat yapmak istemediği ve başvuru işlemleri için kendisini temsil edecek üçüncü bir şahsı yetkilendirmeyi tercih ettiği durumlarda, yetkilendirme formu - vekaletname doldurması gerekmektedir. Yetkilendirme şartı vekalet formunun ekinde bulunan resmi bildiriye tabidir. (Vekaletname + Resmi bildiri) Yetkilendirilme şartlarına uygun kişi, bahsi geçen yetki belgesinin başvuru sahibi tarafından imzalanmış aslı ile birlikte kendisine ait, üzerinde TC kimlik numarası bulunan kimlik fotokopisini vermek zorundadır. Her halükarda vize başvuru formunu şahsen doldurmak, imzalamak ve başvurunun düzgün ve isteğine uygun evrakla yapılmış olduğunu denetlemekle başvuru sahibi yükümlüdür. Sahte ya da üzerinde düzeltme yapılmış evrak ibraz edilmesi halinde hem başvuru sahibi hem de yetkilendirilen şahıs sorumlu tutulacaktır. 18 yaşını doldurmamış kişiler için hem Anne hem de Babası tarafından imzalanmış başvuru formu ve iDATA vekaletname evrakı sunulmalıdır.

Not: 18 yaş altı bireyler tek başlarına başvuruda bulunamamaktadırlar.

 • Yabancı ülkeler tarafından düzenlenmiş evrak, ancak uygun şekilde tasdik ettirildiği (ve İtalyanca’ya ya da İngilizce’ye tercüme ettirildiği takdirde) takdirde geçerli kabul edilir.
 • Başkonsolosluk üçüncü ülkelerdeki mukim şahısların ekonomik, ticari ve profesyonel durumları ile ilgili değerlendirme yapacak yetki ve araçlara sahip değildir.

Önemli Notlar
 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Başkonsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve yukarıda belirtilen maddelere ek olarak başkonsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • Vize harcı ve iDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
 • Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs... gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.
 • Evlenme, boşanma vb. durumlarda soyisim değişikliği nedeniyle güncellenmeyen pasaportlar geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
 • İstanbul İtalya Başkonsolosluğuna doğrudan vize başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, çalışma günlerinde 08:30-13:00 / 13:30- 17:30 saatleri arasında IDATA'yı 0850 460 08493 numaralı telefon numarasından arayarak randevu almalıdırlar.
  (İtalya'dan veya diğer ülkelerden telefon edilmesi durumunda 0090 212 9708493 nolu numaranın aranması gerekmektedir.)