Fotokopi, Faks ve Çıktı Hizmeti (Sayfa Başı 1,75 TL)

Başvurunuz için gerekli tüm çıktı ve fotokopi işlemlerini iDATA ofislerinde yaptırabilirsiniz.