Eylül 2020

15
Ticari amaçlı vize başvuru kabulü hakkında

14/09/2020 tarihinden itibaren, ticari amaçlı vize başvurusu yapmak mümkündür.

İtalya’da halen yürürlükte olan Covid yayılmını önleme amaçlı mevzuat gereği, İtalyan topraklarında ticari amaçlı konaklama süresi, 120 saati (5 gün) geçemez.

Ticari vize başvurusunun İtalya’da düzenlenecek uluslararası fuarlara katılım amacıyla yapılması durumunda müsaade edilen 120 saatlik konaklama süresi sınırlaması uygulanmayacaktır, ancak vize işleminin sonuçlanmasının ardından, seyahat sürecinde, uçağa biniş ve sonraki güvenlik  kontrolleri aşamalarında, taşıyıcı şirkete, İtalyan topraklarına girişten 72 saat önce tamponla moleküler tanı ya da antijen testlerinden birine tabi tutulduğunu ve negatif sonuç alındığını gösterir bir rapor ibraz edilmesi gerekecektir. Fuar katılımı için ticari vize başvurusunda bulunan şahıslar, başvuru esnasında, ticari vize için talep edilen standart başvuru evrakının yanı sıra, fuar organizasyon kurumu tarafından hazırlanmış, İtalyan Sağlık Bakanlığı’nın fuarın düzenlenmesi konusunda izin verdiğinin net bir şekilde belirtildiği açıklayıcı ve ayrıntılı bir davet mektubu da sunacaklardır.

Epideminin hızlı yayılımı ve zorlukla öngörülebilir olduğu dikkate alınarak Covid’e karşı alınan acil önlemlerin zaman içinde değişikliğe uğrayabileceği ve değişikliklerle ilgili bilginin, önlemlerin uygulamaya geçilmesinden çok kısa bir süre önce verilebileceği, vizenin verilmesini takiben vize sahibine İtalya topraklarına bu sebeple giriş yaptırılmaması durumunda vize ofisimizin herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği hususunun altı çizilir.