Fotokopi, Faks ve Çıktı Hizmeti (Sayfa Başı 1,50 TL)

Başvurunuz için gerekli tüm çıktı ve fotokopi işlemlerini iDATA ofislerinde yaptırabilirsiniz.